İzmir'e yakın bir sülük parkının tarifi

Asıl metnin tercümesidir ve aşağıdaki kitapdan alınmıştır

 

Biz burada İzmir'e yakının bir sülük parkının tarifini Répertoire de pharmacie'den, bildiriyoruz, Ekim 1852:

 

Bu park idarecinin kaldığı şirin bir evden oluşan ve ondan bütün tesisi gözetlediği ve her tarafa görünümün serbest olduğu küçük bir tepenin üstüne inşa edilmişdir. Bir üzüm bağı yapraklarıyla sanki onun etrafında adeta geniş bir kemer oluşturuyor. ve yüksek duvarlı büyük bir çitde eve aittir. Duvarların altından kuvvetli meyille çite giren bir dere araziyi daima serin suyla suluyor. Evin solunda uzun yazların sıcağına ve kuraklığına rağmen derinliği eninden fazla olan ve içinde daima su bulunan bir su deposu bulunuyor. Şimdi bildirileceği gibi, su deposunun yanından içinde bütün işlemlerin olup bittigi uzun ve büyük bir bina yükseliyor. Su deposunun sağında ve  birkaç ayak derinliğinde söbü şeklinde sıralanan uzunluğu 60 Fit ve eni 25 Fit (1 foot (ft) = 30,48 cm) olan aynısından bir sıra göller veya büyük havuzlar görünüyor. Bu havuzlardan 18 tane var. Onlara dereden veya aynısının daha iyisi mevcut olmadığından su debosundan su temin ediliyor. Su ağır giriyor ve diğer taraftan tekrar akıp gidiyor. Bu havuzlar yüksek palisatlarla çevriktir ve bütün çite geceleri etrafda çok yırtıcı olarak bilinen birkaç tane büyük ve keskin köpek bekcilik yapıyor.

 

Sülükler ülke içindeki bataklıklardan geliyor. Elbette halkın bir kısmı bu iş ile uğraşıyor ve sülük topluyor. Onlar en kısa zamanda aynısından yeterli miktarda sülüğü bir araya biriktikten sonra ağırlığa göre satıyorlar. Böyle bir durumda Okka (1 Okka = 1282,945 gr) kullanılan ağırlıktır ve 2½ ile 2¾ ingiliz pound'u eder (1 pound (lb) = 0,4536 kg).

Daha yukarıda İzmir çevresinde sülüğün nasıl toplandığını bildirdik.

 

Sülükler en kısa zamanda  bu tesise geldiğinda, yukarıda sözünü etiğimiz deponun ortasında bulunan ıslak tezgahın üstüne götürülür. Orada sülükler seçilir, çünkü her ülkede ayni cins sülük beğenilmez. Örneğin İngilterede büyük sülükler, başka yerdede buna mukabil küçük sülükler tercih edilir. Seçme yapıldıktan sonra sülükler kayıt edilir, tartılır ve sonunda yemlenir veya doyurulur. Bu amaç icin onlar sığır kanıyla doldurulmuş büyük bir tekneye götürülür ve onlar kanı emerken birisi o kanın pıhtılaşmasını engeller. İşin bu kısmını yapanlar her an için kollarını kanın içine sokmaya mecbur olduklarından kolları tiksindirici görünür.

 

Sülükler doyurulduktan sonra hemen tekrar boşaltılır ve bu işlem bu nazik hayvanlarda çok zor oluyor. Tekrar onlar yeniden teraziye konulur ve sonra büyüklüklerine ve ağırlıklarına göre büyüyecekleri ve çoğalacakları çesitli havuzlara götürülür. Simdi artık daha zahmet oluşturmazlar, çünkü bu havuzlar sülüklerin yaşadıkları tabi bataklıklara çok benzer. Onları rahatlatmak için havuzlar akarsulu küçük bataklıklara dönüştürülür. Havuzların tabanı ve duvarları sülüklerin cilimden bir daha geri dönmeyecekleri şekilde derin delikler eşip kaçmalarını ve kaybolmalarını engellemek için elbette sert olmaları gerekiyor. Ortada dikili birkaç sazın gölgesi sülükleri güneş ışığından koruyor. Su üstünde yüzen ve sülüklerin ona çok oburca saldırdıkları birde su bitkisi var.

 

Yazın sülükler çabuk kilo alıyor ve onlarda büyük bir ağırlık farkı oluşturmak için 14 veya 15 gün yeterli oluyor. Kışın 21 ile 31 gün gibi biraz daha uzun bir zaman gerekiyor. Sülükler uygun bir zaman dinlendikten ve iyi beslendikten sonra tekrar toplanıyor. Burada kullanılan yöntem çok akıllı ve bir önceki yakalama uslunun daha iyi geliştirilmişidir. Havuzlara mümkün oldugu kadar gürültü ve patırtıyla 3 ile 8 Zoll (1 Zoll = 2,51 cm) uzunluğunda ve suya gelen tarafına siyah örtü geçirilmiş tahtacıklar atılıyor.

 

Bu tahtacıkların havuzun yüzeyine dağıtılmasından itibaren, köleler sülüklerin dikkatini çekmek için hiç durmadan uzun çubuklarla suya vuruyorlar. Sülükler bu çağrıyı takip ederek suyun yüzeyine geliyorlar ve kendileri üzüm şeklinde sandal olarak kullandıkları siyah örtüyü tutuyorlar. Diğer bir köle kücük tahtacıkları büyük bir köpük kepçesi veya çinkodan bir süzgeç yardımıyla topluyor ve  katırtırnaği süpürgesi sayesinde onlardan sülükleri bir tekneye düşürerek çok iyi bir şekilde temizliyor. Şimdi onlar tekrar kantara götürülüyor ve şayet bütün bir ay içinde yemlemeden dolayı adamakıllı kilo almışlarsa, böylece ağırlıkları üç kat artmış olması gerekiyor. Daha işin en zoru  geriye kalmıştır, çünkü sülükler ihracata hazırlanması gerekiyor. Bunu en kısa zamanda sülüklerin nakliyesinden söz edildiğinde açıklayacağız.

 

Bu yeni iş kolunun sonuçlarını  korumak için bu tesisde hiç bir şey ihmal edilmemiştir. Kaçmak isteyen sülükleri veya kaçakları yakalamak için havuzların kenarına konulan tuzaklar geliştirilmiştir. Bu tesisin ambarlarından eğik zeminli ve hızlı akıntılı olan kanal geçiyor. Tezğahdan veya içinde bulunduğu torbadan kaçmayı başaran sülüğü kanalın serinliği cezp ettiği için şasmadan ona yönleniyor. Ama akıntı onu hemen bir çesit hapishane olan mermer sarnıça götürüyor. O sarnıç kaçanları tekrar ele geçirebilmek için zaman zaman yoklanıyor.

 

Bakım ve yetiştirme havuzları kurmayı düşünen kişilere tavsiyemiz asıl teşebbüse başlamadan önce onların amaçlarına uygun donatımı tercih etmeleri için yukarıdaki bataklıklar, havuzlar ve su deposu hakkında söylediğimiz mevzubahis her şeyi dikkate almalarıdır.

Orijinal kaynak (Sayfa 132 - 136 ):

Die Blutegelzucht, Nach der Monographie des Sangsues médicinales, par M. Ch. Fermond, deutsch bearbeitet von Dr. Christ. Heinr. Schmidt, zweite vermehrte Auflage, Weimar, 1959, Verlag Druck und Lithographie von Bernard Friedrich Voigt.

Follow Us

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec