İnsanlarda Sülük Tedavisi

Tıbbi sülük tedavisi hangi hastalıklar için kullanılıyor?

Tıbbi sülük tedavisi, atardamar ve toplardamar tıkanıklıkları başta olmak üzere

 • birçok dolaşım sistemi hastalığında,

 • iltihaplı ve iltihapsız eklem romatizmalarında,

 • yumuşak doku romatizmalarında,

 • Belfıtığında,

 • Safra kesesi iltahabında

 • Zona hastalığında,

 • Hemoroitde (basur, mayasıl)

 • Husye iltahabında

 • Prostatda,

 • Bademcik iltahabında

 • Baş ağrısında,

 • Migrende,

 • Meniere hastalığında,

 • Çıbanda

 • Diş ağrısı ve iltahabında

 • Depresyonda

 • Göğüs urlarında (iyi cinsli)

 • Ani İşitme Kayıbında ve

 • çeşitli Kulak hastalıklarında (Orta Kulak İltahablanması, Tinnitus...),

 • Göz tansiyonu (glokom) ve buna bağlı görme kayıplarında,

 • ayrıca Ortopedi ve Rekonstrüktif Cerrahi kapsamında,

gangren gelişmekte olan kopuk organ tamirlerinde de tüm dünyada yaygın biçimde başarıyla kullanılmaktadır.

Tıbbi sülükler tedaviyi nasıl gerçekleştirmektedirler?

Tıbbi sülükler sanıldığı gibi kirli kanı emerek tedavi yapmazlar. Tedavi edici özellik kanın alınmasında değil kan emilirken vücuda verilen salgıdadır. Bu salgı başlıca Hirudin ve Calin maddelerini barındırır ve bu maddeler kanın:

 • pıhtılaşmasını engelleyici (antiagregan),

 • oluşmuş pıhtıyı eritici (fibrinolitik),

 • ağrı kesici (analjezik-antiromatizmal),

 • mikrop öldürücü (antibakteriyel),

 • tansiyon dengeleyici (antihipertansif),

 • kas gevşetici (miyorelaksan),

 • bağışıklık sistemini düzenleyici (immun modulatör)

 • ve stres giderici (anksiyolitik) etkilere sahiptir.

Ayrıca “nörotrofik” etkiyle sinir hücreleri ve liflerinin tamir edilmesini hızlandırır.

Tıbbi sülük tedavisinin hastalıklara karşı koruyucu etkisi varmıdır?

Tıbbi sülüğün güçlü antioksidan etkisi nedeniyle koruyucu (preventif) tıpta da kullanılmaktadır. Yılda birkaç defa belirli noktalardan yapılan sülük tedavisi, o yıl içinde enfeksiyonlar başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösterebilir.

Sülük tedavisi olası nadir yan etkileri veya komplikasyonları:

 • Belirgin kanama (uzun süreli ve ağır kanama)

 • Isırık çevresinde kaşıntılı cilt kızarıklığı (alerjik veya alerji benzeri)

 • Yara enfeksiyonu (örn. erizipel)

 • Geçici eklem efüzyonu, lokal şişlik, ve bölgesel lenf boğumları şişmesi.

 • Pigment bozukluluğu, ısırık yerinde kabuk bağlama ve sınırları belirgin küçükçaplı kabarıklar 

Ne zaman sülük tedavisi (kontrendikasyonlar) yapılmaz?

 • Hemorajik diyatezi veya hemofilide (hemofili) ve ilaçların nedeniyle kanama bozukluklarında (örn. Marcumar ® (Varfarin ® ), Falithrom ®, Comadin ®) veya düşük kan trombositi (trombositopeni), vb

 • Uygulama yerinde cilt hastalıklarında

 • Akut mide ya da bağırsak ülserlerinde

 • Önemli anemide (kansızlık, Hemoglobin (Hb) < 10 g/dl)

 • Önemli immün yetmezlik sendromunda (AIDS, kemoterapi), vb

 • Şiddetli kronik hastalıklarda (ileri evre kanser, böbrek hastalıklarında uzun yıllardır süren diyaliz), vb

 • Gelişmiş periferik damar hastalığında (evre III PAD)

 • Ciddi yara komplikasyonlarında (örneğin kötü kontrollü diyabet, ciddi obezite), vb

 • Sülük salyasının içindeki maddelere karşı bilinen alerjilerde (hirudin, histamin), vb

Göreceli kontrendikasyonlar ve önlemler:

 • ırı yara oluşumuna mehilli olan gözükecek yerlerde kullanmamak

 • Aspirin ® doktora danıştıktan sonra, tedavi öncesi 5-10 gün alınmamalıdır

 

Follow Us

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec