News

Entegratif Tıp; Geleneksel Tıp, Tamamlayıcı Tıp ve Alternatif Tıp Yöntemlerini kapsar

Alternatif tıp, geleneksel tıp ve tamamlayıcı tıp tabirleri birbirine bazen yakın bazen de eş anlamda kullanılmaktadır. Kendi kültürü dışında uygulanan geleneksel tıbba, alternatif veya tamamlayıcı tıp denilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamalarının” bütünü ve “bir ülkede yaygın olarak benimsenen ve o ülkede verilen sağlık hizmetlerinin bir parçası olan” ve Batı tıbbının dışında kalan uygulamaları “geleneksel (traditional) tıp” olarak görmektedir. Batı tıbbı geçerli yöntem kabul edilirse kimi uygulamalar tamamlayıcı, kimileri ise alternatif sınıfına girmektedir. Bu durum ise ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Akupunktur Çin’de köklü bir gelenek Türkiye’de ise bir alternatif uygulamadır. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi NCCAM’a göre Batı tıbbı ile birlikte yapılan uygulamalar tamamlayıcı, Batı tıbbının yerine kullanılanlar ise alternatiftir. Avustralya Sağlık Bakanlığı da benzer bir tanım yapmaktadır. Etkinliği kanıtlanmış tamamlayıcı tıp uygulamaları Batı tıbbına dahîl edildiğinde “entegratif tıp” ortaya çıkmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı; ön seçilmiş 31 adet değişik yöntemlerden 15’ni yöntem olarak görmüştür. Bunların arasında sülük uygulaması (hirudoterapi) da yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı hirudotedaviyi; apiterapi, fitoterapi, maggot terapi, mezoterapi ve ozon terapiyle birlikte “Biyolojik Temelli Uygulamaları” tedavi grubundan sayıp, kanıta dayalı alt yapısını değerlendirirken Pubmed’de 100’den fazla, Cochrane Kütüphanesi’nde ise 16'dan fazla yayın ve Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (Food and Drug Administration) onayı olduğunu tespit etmiştir. Türkiye’de hirudoterapi Kasım 2015’den beri tabip ve uzman tabiplerin seçilebilir eğitim programına alınmıştır. Değişik ülkelerde sülükler canlı bir tıbbî ilaç ve araç olarak kullanılmaktadır. Bunların saygın bir kısmı Ülkemizden temin edilmektedir. Sülük hastaya kısa, orta ve uzun vadeli etkili salya verip rahatlatır. Hızlı ve kalıcı etkisiyle sülük uygulaması profesyonel sporcuların sakatlıklarının tedavisinde de modern tıbbın tercihlerindendir. Canlı bir tıbbî alet olmaktan öte tabibe yardımcı olarak hastaya etkin şifa verici özelliğinden istifade edilmelidir. Türk sülüğü bu güne kadar dondurulmuş veya canlı ihraç edilen su ürünlerinden öte kendi ülkesinde beşerî ve amatörce uygulanması devam ederken tabiplerce de profesyonel uygulanması ülkemiz için önemli bir gelişimdir. Ülkemizde sülük profesyonel ve başarıyla uygulandıkça, araştırmalar yapıldıkça, yeni uygulama alanları tespit edildikçe Türk sağlık sektörünün özellikle hirudoterapide 2023 yılına kadar dünyanın en başarılı on ülkesinden birisi, 2053 yılında en başarılı üç ülkeden biri, 2071 yılında ise daimi birincisi olması hedeflenmelidir.

Follow Us

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec