News

Sağlıkta lider ülke olurken Türkiye …

İnsanlık tarihinde nice tıbbî ürünler ve yöntemler kaybolup gitmesine rağmen varlığı korunmuş ve geliştirilip uygulananların sayısını bugün bilmek tabii ki mümkün değildir. Toplumlar diğer disiplinlerde olduğu gibi sağlık alanında da kendilerine has tıp yöntemlerini korumuşlar, geliştirmişler, gerek duyduklarında yabancılarınkini de ithal etmişlerdir. Eğitimini geliştiren toplumların sağlık hizmetleri, sağlık hukukları ve tıp yöntemleri de gelişmiştir. Her ülkenin tıp yöntemleri ülke bağımsızlığı için millî miras olarak stratejik önem taşımaktadır. Sağlık yönetiminde yüksek katma değer üreten ülkeler sağlık sektöründeki bilgi ve becerileriyle gelişmiş ve lider ülkeler arasına girmişler.
Tıp yöntemlerini önemli ihraç hizmeti olarak değerlendiren ülkeler kazanç elde ettikleri gibi kültürlerini de bu vesileyle tanıtmaktalar. Ülkelerin geliştirdiği, koruduğu ve dışarıdan ithal ettiği tıp metotları benzer veya farklı olabilir. Gelişmiş ülkeler, kendi geleneksel tıp yöntemleri ile modern tıbbı birleştirerek elde ettikleri kazanımlarla tıbbî güç ve sağlıklı toplum üretmişler, sağlıkta ve ekonomide bağımsızlıklarını korumuşlar, diğer toplumları kendilerine bağlamayı da başarmışlar. Gelişmiş lider toplumlarda geleneksel tıp yöntemleri sağlık sistemlerinin bir parçası olmuştur. Almanya’da uzman tabip, tabip, tabip olmayan sağlık meslek grubu mensubu “doğal tıpçı” bu yöntemleri uygulamaktadır. Batı kendi geleneksel tıbbını sağlık sisteminde kullanmaya ve geliştirmeye devam ederek neredeyse 100 yıllık rekabet üstünlüğüne sahip olmuştur. Gelişmemiş toplumlarda ise sağlık sistemi yavaş gelişmiş ve az düzenlenmiştir.
Türk sağlık sistemi Batı tıbbını alırken kendi geleneksel tıbbını ihmal etmiştir. Bu süreçte geçerli sağlık sistemi dışında bir geleneksel tıp uygulamaları sektörü ülkemize yerleşmiştir. 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabat San’âtlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ilanından 27 Ekim 2014 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nin yayınlanması arasında 86 sene geçmiştir. Bilimsel, yasal ve kurumsallaşma çalışmaları yapılarak bu yöntemler sağlık sistemine dâhil ve Türkiye’nin kendine özgün geleneksel tedavi yöntemleri kanıtlanma sonrası Türk tıbbına ilave edilebilirdi.
T.C. Sağlık Bakanlığı 2001 yılından beri geleneksel tıp alanındaki önemli ve âcil gerekli olan yasal düzenlemeleri yaparak, kurumsallaşmayı hızlandırıp Türkiye’nin sağlıkta lider ülke olma hedefine ulaşmasına ivme katmaktadır. Yönetmelikte eğitilecek ve uygulanacak 15 alan açıklanmıştır (Akupunktur, Hipnoz, Apiterapi, Fitoterapi, Hirudoterapi (Sülük uygulaması), Kupa uygulaması, Refleksoloji, Ozon Uygulaması, Homeopati, Karyopraktik uygulaması, Osteopati, Mezoterapi, Müzik terapisi, Proloterapi ve Larva (Maggot)). Tabip ve uzman tabiplerce uygulanacak olan bu tıp yöntemleriyle Halkımızın sağlığına değer katılacak, yabancı sağlık turistlerin dövizleri Ülkemize gelecektir.
Yazar: Muhammet Şen, Hirusan Tıbbî Sülükleri, www.hirusan.com, contact(at)hirusan.com, GSM 538 635 35 22, Cumhuriyet addesi No. 126, TR-55420 Yörükler, Ondokuzmayıs, Samsun. 31.10.2016 Pazartesi.

Follow Us

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec