Haberler

Human Ressources: Kompetenzzuwachs bei Hirusan. Von der Uni in die praxisorientierte Egel-Forschung

Hirusan freut sich sehr, dass Frau Melike Sert, Bachelor of Science (B.Sc.) in Molekular Biologie und Genetik sich für Hirusan entschieden hat. Bereits vor ihrem zielbewussten und raschem Fachstudium an der Ondokuzmayıs Universität (OMU) Samsun in der Türkei hat sie sehr nah mit Egeln gearbeitet. Hierbei hat sie sich als sehr interessiert und praxisorientiert erwiesen. Mit wachsender Kompetenz hat sie viele Fragen und damit praxisorientierte Forschungsziele erarbeitet. Es gilt die Beschaffenheit des Egels täglich besser zu verstehen, um seine Wirkung in der medizinischen Anwendung zu verbessern. Mit dem 01. Juli 2017 hat sie ihre Arbeit begonnen.

Hirusan: ‘‘Hirudoloji ve Hirudoterapi’’ başlıklı lisans tezine destek vermiştir.

Melike Sert; Prof. Dr. İslam Gündüz danışmanlığında Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’nda ‘‘Hirudoloji ve Hirudoterapi’’ başlıklı 50 sayfalık lisans tezini Mayıs 2017’de teslim etmiştir. Sert; 2010 yılından beri hemşirelik, 2 yıllık patoloji laboratuvar teknisyenlik (OMÜ) ve 4 yıllık moleküler biyoloji ve genetik eğitimleri süresince Hirusan Tıbbî Sülükleri’nin çalışmalarına teorik ve pratik ilgi göstermekte ve değer katmaktadır. Sülük biyolojisini ve sülük ile tedaviyi geniş çaplı inceleyen Sert; sülüğün tıbbî potansiyeli hakkında çok sayıda soruların cevaplanmasına ışık tutmaya katkıda bulunmaktadır. Sert’in tez çalışmasının özetini buradan indirebilirsiniz.

 ÖZET "Hirudoloji ve Hirudoterapi" (PDF)

 

Amerika, Avrupa, Rusya ve Türkiye’mizde modern sülük uygulamasının geleceği

20nci yüzyılın başında Akademik Tıpta sülük önemini yitirmişken Avrupa’nın beşeri tıbbında korunmuştur. 1920lerde Viyenalı tabip B. Aschner’in (1889-1960) humoral-patolojik düşünceyi tekrar keşfetmesiyle sülük tıbbî önemini tekrar kazanmıştır. Aschner; Fransız cerrah Termier’in önünü açmıştır. Termier’in sülüğün flebit (bacaktaki toplardamar iltihabı) ve trombozların (tüm damarlarda meydana gelebilen kan pıhtısının kan akışını engellemesi) tedavisinde 1922 Paris Şirurji Kongre’sinde sunduğu etkileyici sonuçları Alman ve İsviçreli tabipler arasında büyük yankı yapmıştır.

Gelecek 10 yılda tromboflebitler ve emboliprofelaksede hirudoterapi hakkında çok sayıda yayın yapılmıştır. Heparinterapinin piyasaya girmesiyle aynı endikasyonlar için sülük tedavisi 1933’den sonra tekrar gerilemiştir. Alman tabip H. Bottenberg sülük tedavisi hakkında 20nci yüzyılın ilk çaplı eserini 1935’de yayınlamıştır (<<Sülük Uygulaması - Biyolojik Tıbbın Çok Yönlü Yöntemi>>, tekrarı 1948 ve 1984). Bottenberg; hirudoterapinin şaşırtıcı terapik zenginliğini bilimsel açıklamaya çalışırken pratik tavsiyeleri de önermiştir.

Dr. Karl-Otto Kuppe 1955 (tekrar 1971, 1976 ve 1977) <<Tabibin Uygulamasında Sülük>> ve doğal tıpçı Peter Pukownik’in pratik iki eseri (1995 ve 1998) hirudoterapinin güncelliğini korumuşlardır.

Sloven cerrahlar Derganc ve Zdravic bir tıp kongresinde Parisli cerrah Blandin’in <<Autoplastie (1836)>> eseri sayesinde sülüğün organ ve doku naklinde kullanımını (transplantasyon) tekrar keşfettiler. Blandin; yüz cerrahisinde flepi (vücudun bir dokusunu başka bir yerine götürmek) detaylı bir şekilde açıklamıştır: <<Flep birkaç saat sonra halen iltihaplı ve mavi ise[…] tıkanıklığı açmak için sınırlarına birkaç adet sülük uygulandığında tıkanıklık açılır>. İyileşme sürecinde sıkça yaşanan mikrosirkülasyon düzensizliklerini sülük mükemmelce gidermektedir. Ljubljana‘da tromboz tedavisinde sülük yaygın olduğundan Derganc ve Zdravic bu tecrübeyi transplantasyon tıbbı için değerlendirdiler. Beş yıllık çalışmalarının sonuçlarını ünlü İngiliz dergisi <<Journal of Plastic Surgery>> de 1960 da sundular. Sülüğün; cilt, burun ve kulak gibi başarıyla transplante ama tıkanık olan organları kurtarması günümüze kadar saygınlığını korumuştur. Bu alanda sülüğün bu güne kadar hiçbir alternatifi çıkmamıştır.

1980’den sonra sülük ABD’de de plastik cerrahide değer kazanmıştır. Amerika Federal İlaç Kurumu FDA 2004 yılında şirürji için sülüğe medikal araç (medical device) resmî statüsünü vermekle hirudoterapiyi modern tıbbin bir yöntemi haline getirmiştir (Entegratif Tıp). Değişik alanlarda olduğu gibi hirudotedavide de ABD’nin en büyük rakibi dünya lideri Rusya’dır.

Türkiyemiz’de ise son 15 yılda stratejik ve yasal zemin oluşturulup kamu ve özel tıp sektöründe örgütlenmenin, pratik ve bilimsel çalışmaların önünü açılmıştır. Ülkemiz; yetiştirdiği ve yetiştireceği sağlık meslek mensupları ve sülük üreticileriyle modern sülük uygulamasında önemli bir üst haline gelebilmesinde önemli bir potansiyele sahiptir. Yurt dışında yetişmiş vatanımıza dönmek isteyen ve burada yetişmiş yabancı dile sahip sağlık meslek mensuplarını önemli fırsatlar beklemektedir (yerli ve yabancı sağlık turizmi).

Kaynak: Kaehler Schweizer, D, Westendorff, M. Hirudotherapie. Ein Handbuch der Blutegel-Therapie (Hirudoterapi – Sülük Terapisinin El Kitabı), İsviçre, 2013.
Yazar: Melike Sert, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 4üncü sınıf öğrencisi.

Tercüme: Muhammet Şen, Hirusan Tıbbî Sülükleri.

Yurt dışındaki Sağlık Meslek Mensuplarına Sülük Uygulaması ve tedariki ile ilgili destek verilecektir

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp yöntemleri bazı ülkelerde yerleşiktir. Bazı ülkelerde ise mevzuatı da gelişmiştir. Hirudoterapi; mevzuatı genel tıp uygulamaları mevzuat çerçevesinde köklü ve çaplı bir düzenlemeye sahip lider ülkelerde geçerli sertifika sahiplerince uygulanmaktadır.

Türkiye uyruklu veya yabancı olup yurt dışında yaşayan Hirudoterapi’ye ilgi duyan uzman tabip, tabip, doğal tıpçı (Heilpraktiker), Fizyoterapist, hemşire veya bilemediğimiz geçerli meslek mensupları Hirusan Tıbbî Sülükleri’nden sülük tedariki ile ilgili Türkiye ihracat prosedürleriyle ilgili sorularını doğrudan bize sorabilirler:

Facebook:
https://www.facebook.com/hirusansuluk       veya       https://www.facebook.com/muhammet.sen.5891

Twitter: (at)Hirusan_55

E-posta: contact(at)hirusan.com

GSM: 0090 538 635 35 22 (Muhammet Şen, Yönetici)

Kızılırmak Deltası’ndaki bitki ve canlı çeşitliliğin değerlendirmesi

Örnek: Sülük (rezervi, avı ve insan).

Samsun Kızılırmak Deltası Balık Gölleri Lagün Kompleksi (KDBGLK) Ülkemizin başta gelen Hirudo verbana tıbbî sülüğü rezervlerindendir. 450 milyon yıldan beri var olduğu tahmin edilen sülük (hirudo); balık, kurbağa ve kuşların önemli bir yem türü görevi yapmasına karşılık kendi neslini korumak için onları konak olarak kullanmaktadır. Sülük; onlardan istifade etmeyi ve onları tedavi (terapi) ederek onlara faydalı olma yeteneğini sürekli geliştirmektedir. Balık, kurbağa, kuş, manda ve sığır; sülüğün bu tıbbî yeteneğinden istifade etmektedirler. Sülüğün emdiği kan karşılığı enjekte ettiği salyası onlara şifa verip nesillerinin sağlıklı ve çok olmasını sağlar. Sülük; böylece manda ve sığır yetiştiricisinin de dostudur. Sülük; sağlıklı süt, sağlıklı et üretimine katkı sağlar.
Sülük ile konakları arasındaki bu örnek dayanışma-yardımlaşma ilişkisini insan 350.000 yıldır izlemektedir. İnsan; yaban hayvanların sülükten faydalandığını tespit edince evcil hayvanlarına da uyguladığında tedavi olduklarını görmüş (animalterapi). İnsan; zamanla kendisine de yaptığı sülük uygulamasından memnun olmuş (humanterapi). İnsan; çeşitli vakalarda tecrübelerini biriktirmiş, derlemiş, toparlamış, sözlü ve yazılı aktarmış. İnsan; bunları sistematikleştirdikçe sülük uygulaması bir yöntem haline gelmiştir, beşerîlikten meslekî, akademik ve bilimsel bir statüye yükseltilmiştir. Hirudoterapi veya Hirudotedavi adı verilen bu yöntemin beşerî, pratik ve profesyonel başarıları tıp alanında keşfedilmeyi bekleyen potansiyeline işaret etmektedir. Hızla gelişen bilim, teknoloji ve disiplinler arası sinerji (birliktelik, görevdaşlık) sayesinde sülükten ileri seviyede faydalanılabilir. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik-Rekonstrüktif-Estetik Cerrahi Bölümünde sülüğün kopuk organ tamirinde uygulanması ufuktaki fırsatlara ışık tutmaktadır.
ABD, Avrupa Birliği, Eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve Uzak Doğu’da hayvan ve insan tedavisinde çok sayıda hirudoterapik başarılar gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin gelişen tıp mevzuatı hirudotedaviye ilgi duyan tabiplerimizin önünü açmıştır. Türkiye’miz özellikle Samsun’umuz böylece kendi yerli canlı tıbbî cihazını yabancı ülkelere ihraç ettiği kadar yerli ve yabancı hasta tedavi edebilme imkânlarını genişletecektir. Hirudoterapi; Sağlık Kenti Samsun Stratejisi’nin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir.
Sülüğün kendi neslini yenileyebilmesi insanın ve tabiatın masum ortakları olan bitki (flora) ve hayvanın (fauna) müşterek hakkıdır. Bunu insan sülük avını sülük neslini koruma bilinciyle yapması ve diğer çeşitleri keşfedip değerlendirmesi ile sağlayabilir (diversifikasiyon). Bu çeşitlilik sülüğü ağırlaşan ekonomik yükünden kurtarabilir. Bunun için KDBGLK’nin sunduğu ekolojik çeşitlilik ekonomik zenginliğe dönüştürülüp değerli döviz karşılığı ihraç edilmelidir. Mandaların tekrar çoğalması ve sazın ihraç edilmesi çeşitliliğin korunmaya katkısının ve ekonomik olarak değerlendirildiğinin başarılı örnekleridir.
Burada kilit insandır, özellikle KDBGLK’nin yerlisi ve kuruluşlarıdır. Yerli çeşitli bitki ve hayvanlar üzerinde uzmanlaşıp ekolojik bir ekonomik özgürlük kazanmalıdır. Bunu gerçekleştirmek tüm ilgililerin yani kamunun, sivil toplum kuruluşların ve inisiyatiflerin yerli ile birlikte stratejik hedefler tayin etmesi ile mümkün olabilir. Daha ana okul seviyesinde iken yerli çocuğun ilgisi bu çeşitliliğe çekip ömür boyu yetiştirilmelidir. Yerli; meslekî donanımları geliştikçe sahasında genç yaşta uzmanlaşıp bu bitki ve canlıların neslini koruyarak değeri yüksek, ileri seviyede ürün ve hizmet geliştirebilir. Bu ürünlerin; değerleri korunarak ihraç edildiğinde işsizliğin ve sebep olduğu göçün azalmasına, kırsalın kalkınmasına vesile olabilecekleri şimdiden görünmektedir. Bu başarılı yerli genç ta içinde yaşamayı zaten çok sevdiği ve gelirini kazandığı tabiatı ve kırsalı daha fazla sever, daha iyi korur, öz güveni yüksek olur, daha iyi tanıtır, bilimselleştirir, ulusallaştırır, küreselleştirir, yabancı dile de sahip olduğunda yabancı uzman turistlerden ilave kazanç elde eder. Böyle bir yerli genç halkını, ülkesini, devletini, ailesini ve tabiatı memnun ve mutlu eder, umut dolu bir geleceğin temelini sağlamlaştırır.

(YAZAR: Muhammet Şen, Hirusan Tıbbi Sülükleri, GSM 0090 0538 6353522, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.hirusan.com, 28 Kasım 2016 Pazartesi, Yörükler).

Follow Us

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec