Haberler

İnsan kaynaklarımız: Hirusan uzmanlığına katkı. Üniversiteden pratik sülük araştırmasına geçiş.

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’ndan yaz 2017’de mezun olan Sayın Melike Sert; Hirusan Tıbbî Sülükleri ekibine katılmayı tercih etmiştir. Prof. Dr. İslam Gündüz’ün danışmanlığında hazırladığı ‘‘Hirudoloji ve Hirudoterapi’’ başlıklı lisans teziyle sülükle ilgili çalışmalara değer katmıştır. 2010 yılından beri Hirusan Tıbbî Sülükleri’nin çalışmalarına yakından ilgi gösteren Sert; hemşirelik meslek lise eğitiminde, 2 yıllık patoloji laboratuvar teknisyenliği eğitiminde (OMÜ) ve 4 yıllık moleküler biyoloji ve genetik eğitiminde (OMÜ) sülük hakkında ilgi, bilgi ve becerileri ile önemli bir uzman olabileceğini göstermiştir. Ürettiği sorular ile pratik araştırma konularına ilgisi artmaktadır. Sülük biyolosi daha iyi anlaşılarak, sülük tedavi de daha etkin hale getirilebilir. Sert; 01 Temmuz itibariyle Hirusan Tıbbî Sülükleri marka ekibinde araştırma ve geliştirme görevine başlamıştır.

15 Geleneksel Tıp Yöntemi Türk Sağlık Sistemine girdi

Kazanan hasta ve hekimdir.

Dünya Sağlık Örgütü; üyesi olan ülkelerine sağlık sistemlerine yasal düzenlemeler yaparak geleneksel tıp yöntemlerini yerleştirilmesini 1977 yılından beri önermektedir. ABD, Almanya, İsviçre gibi gelişmiş ülkeler modern tıp ile geleneksel tıp uygulamalarını birleştirerek gerçekleştirdikleri etkili sonuçlarla hasta memnuniyetini arttırmaktadırlar. Türkiye’de ise geleneksel tıp yöntemleri 2003 yılında başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlıkta 2023 Vizyonu kapsamında Stratejik Plan 2010-2014 ve Stratejik Plan 2013-2017 amaçları arasına alınmıştır. 2012 yılı Haziran ayında Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Tip bilimcilerinden seçilen komisyon üyeleri 31 geleneksel tıp yöntemleri ile ilgili ulusal ve yabancı çalışmaları incelemiştir. 15 yöntem bir yönetmelik taslağında 2014 yılı başında yayınlanmıştır. Öneriler ve tenkitler değerlendirdikten sonra 27 Ekim 2014 tarihinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bazı üniversiteler ilgili uygulama ve araştırma merkezlerini kurmuştur. 24 Kasım 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB kurulmuştur. TÜSEB, geleneksel tıbbın araştırılmasının ve geliştirilmesinin koordinasyonu için en geç 2017 yılında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsünü hayata geçirecektir. Sağlık Bakanlığı yetkisi ile özel sağlık kuruluşları akupunktur uygulamasına başlamıştır. Dört üniversiteye akupunktur ve fitoterapi eğitim yetkisi verilmiştir. Hirudoterapinin, homeopatinin, mezoterapinin, ozon ve kupa uygulamalarının eğitim verme standartları yayınlanmıştır. Apiterapie, aromaterapi, bioenerji, hipnoz, proloterapi ve refleksiyoloji ile ilgili eğitim verme standartları çalışmaları devam etmektedir. Geleneksel tıbbı ileri seviyede sağlık sistemine yerleştiren Güney Kore gibi gelişmiş ülkelerden tecrübe ithaline Bakanlık seviyesinde başlanmıştır. Türklerin; hekim, hemşire, sağlık kurumları yöneticisi, sertifikalı geleneksel tıp uygulayıcılarının sağlık sistemine yerleşmiş olan Almanya gibi ülkelerden bilgi ve beceri transferine başlanması yakın görünmektedir. Bakanlık Türk sağlık sistem kalitesini geliştirerek yerli ve yabancı sağlık turistlerinin Türkiye’yi tercih etmelerini amaçlamaktadır. Türkiye; küreselleşme sürecinde lokomotif olan sağlık sektöründe lider ülkeler arasında olmayı hedeflemektedir. Düşük maliyetli nitelikli sağlık hizmeti ve yüksek değerli özel sağlık yöntemleri ile cazibe merkezi olmak gerektir. Çok hızlı ve kalıcı etkisi sebebi ile profesyonel sporcuların tercihi olan Hirudoterapi gibi yöntemlerinin geliştirilmesinde Türkiye önemli rekabet avantajına sahiptir. Gelişmiş ülkelerdeki uygulanan sülüklerin çoğu Türkiye’den ithal edilmektedir.

Bu bir basın bildirisidir. 05 Ocak 2015 Salı.

Hirusan Tıbbi Sülükleri, Yörükler/Ondokuzmayıs/Samsun, Türkiye, www.hirusan.com. Kurucu sahibi Muhammet Şen, GSM 0090 538 6353522.

Hastaların % 80'ninde açıkça ağrı azalması ve hayrete düşecek halde hareketlilikde artma oldu

Dr. med. Andreas Michalsen, Yönetici Başhekim Universite Kliniği Essen-Mitte/Almanya,                                                                                           Onun diz artroz araştırması Dünya çapında aşırı ilgi gördü.                                                                                                                                  Essen'deki araştırmada hastaların % 80'ninde açıkça ağrı azalması ve hayrete düşecek halde hareketlilikde artma oldu.

2007, www.ekelhaft-gesund.de

Kalp cerrahisi dört ekstre proteinlerinin en önemli bir uygulama alanıdır

Kalp cerrahisi dört ekstre proteinlerinin en önemli bir uygulama alanıdır. Bunlar kan damarı içindeki metal halkalara sürerek baypaslarda birlikte uygulanarak kullanılır. Bu şekilde proteinler böylece metal kasnak (stent) etrafında bütün dolaşım sisteminin olası bir blokaj pıhtılaşmasını engeller.

2007, Laurie Bartaille, Biolog, Firma Ricaimpex, www.ekelhaft-gesund.de

Neden halen bu iyileştirici kuvvetleri olan hayvanlardan tiksiniyoruz?

Sülüklerin faydalı ve fazla karışık salyaları evrimsel en büyük başarıları sayılıyor ve onlar sülükleri yaşayan bir eczane yapıyor. Neden halen bu iyileştirici kuvvetleri olan hayvanlardan tiksiniyoruz?“

 

Dr. Mark Sidall Evrim Araştırmacısı, American Museum of Natural History, 2007, www.ekelhaft-gesund.de

Follow Us

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec